2020-2021 Class XII - Arts

Komal Choudhary

93.60%

Kirti Gupta

92.60%

Virendra Sain

92.60%

Somya Bisht

91.80%

Divisha Kamdar

91.60%

Jaya Kumari Gaud

91.60%

Sneha Rathore

90.80%

Shashank Sharma

90.80%

Sahil Gautam

90.80%

Pooja Meena

90.00%

2020-2021 Class XII - Science

Krishnarpit Garg

94.20%

Ramnaresh

93.60%

Asma Sheikh

93.00%

Amit Soni

92.60%

Renu Sharma

92.40%

Shashank Sain

92.40%

Muskan Sharma

91.00%

Jatin Sharma

90.40%

Rohit Gurjar

90.40%

Nitin Singh

90.00%

2020-2021 Class XII - Commerce

Dikshlia Kanwar

93.00%

Harish Singh

92.80%

Khushi Taiswal

92.00%

Reena Pamnani

92.00%

Tannu Nagarwal

92.00%

Priyanka Pathak

91.00%

Rahul Negi

90.80%

Himanshu Singh

90.00%

Vinit Singh

90.00%

2019-2020 Class XII - Arts

Priyanshu Sharma

90.60%

Prakash Yadav

90.00%

2019-2020 Class XII - Science

Disha Mishra

88.00%

2019-2020 Class XII - Commerce

Priyanshu Maheshwari

85.60%

Prashant Kumar Sharma

85.40%

Arjun Kumawat

84.60%

2018-2019 Class XII - Arts

Priyanshu Sharma

90.60%

Prakash Yadav

90.00%

2018-2019 Class XII - Science

Disha Mishra

88.00%

2018-2019 Class XII - Commerce

Priyanshu Maheshwari

85.60%

Prashant Kumar Sharma

85.40%

Arjun Kumawat

84.60%

2020-2021 Class X

Ritu Sharma

99.00%

Meenakshi Choudhary

96.00%

Shorya Pratap Rathore

95.00%

Richa Goyal

95.00

Anil Gurjar

94.00%

Shalu Saini

94.00%

Shivani Verman

93.00%

Priyanshu Kunar

91.00%

Shubham Choudhary

91.00%

Kashish Khatri

91.00%

Himanshu Dubey

91.00 %

Khushi Bairwa

90.00%

Khushi Bansal

90.00%

Khushi Parashar

90.00%

Mayank Agarwal

90.00%

Rahul Nagarwal

90.00%